Blog

Weblog: Burgerschapsonderwijs is meer dan een leuke activiteit

Jaren geleden heeft ‘Den Haag’ besloten dat scholen aandacht moeten besteden aan burgerschapsonderwijs & sociale integratie. Destijds was ik directeur van een basisschool. Net als mijn collega’s op andere scholen schreef ik een beleidsstuk waarin beschreven stond wat wij aan burgerschapsonderwijs deden. Het was een opsomming van dingen die we als school al deden en waar ik als directeur de

Verder lezen

Minder leerlingen gedupeerd door onregelmatigheden bij afname eindexamens

In 2017 zijn door de Inspectie van het Onderwijs 1195 examens en rekentoetsen geheel of gedeeltelijk ongeldig  verklaard. Dit is een daling van 12% ten opzichte van vorig examenjaar toen 1370 keer examenwerk ongeldig werd verklaard. Er werd dit jaar wel iets vaker melding gemaakt bij  de inspectie van onregelmatigheden bij de afname van eindexamens in het voortgezet onderwijs: 630

Verder lezen

Nieuwe onderzoeken Peil.onderwijs gestart

In april 2017 zijn twee nieuwe peilingsonderzoeken van start gegaan als onderdeel van Peil.onderwijs: Engels einde basisonderwijs en Mondelinge taalvaardigheid einde speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (voormalig cluster 4). De uitkomsten van deze peilingsonderzoeken geven zicht op wat kinderen op deze inhoudsgebieden leren op school, op hoe deze resultaten zich in de tijd ontwikkelen en op hoe deze zich verhouden

Verder lezen

Gezamenlijke zorg en ondersteuning aan jeugdige onvoldoende passend

De vijf samenwerkende inspecties van Toezicht Sociaal Domein onderzochten een calamiteit in Heerlen waarbij een jeugdige suïcide pleegde. Ondanks de inzet van de individuele professionals, is de gezamenlijke zorg en ondersteuning aan de jeugdige onvoldoende passend geweest voor de problematiek van de jeugdige, zo concluderen de inspecties. Source: onderwijsinspectie

Verder lezen

Weblog: Gezonde spanning

Als ik bij een inspectiebezoek de groepen in ga, dan zie het liefst een zo normaal mogelijke situatie. Natuurlijk snap ik dat de leerkracht last heeft van een dosis gezonde spanning. De leerlingen voelen dat ook en houden daar over het algemeen rekening mee. Ook in onze manier van werken houden we er rekening mee. Source: onderwijsinspectie

Verder lezen

Actuele onderwijs vacatures

oktober, 2019

Nog geen vermelding

Adverteerder

Werkzoekenden

Vacatures onderwijs | Aanmelden | Registreren


* Contact | Helpdesk | Over ons

Veilig betalen met: |

Werkgevers

Informatie | Aanmelden | Registreren

Volg ons ook op:
| |