Ilex College 965 vertoningen

Ilex College has posted 1 jobs

Ilex College

Het Ilex College biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar die door psychiatrische problematiek behoefte hebben aan extra ondersteuning bij het leren. Het onderwijsaanbod is op het niveau van vmbo basis, kader en theoretische leerweg.
De leerlingen hebben een (T)IQ > 80 en ondervinden onderwijsbelemmeringen door psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblematiek. Hierbij kan gedacht worden aan (een combinatie van) de volgende diagnoses: ASS, ODD, AD(H)D, Gilles de la Tourette, dystyme stoornis, angststoornis of PTSS. De leerlingen zijn verdeeld over zeven klassen met gemiddeld twaalf leerlingen.
Leerlingen van het Ilex College stromen uit naar regulier vervolgonderwijs (MBO).
Website en Social media

Werkzoekenden

Vacatures onderwijs | Aanmelden | Registreren


* Contact | Helpdesk | Over ons

Veilig betalen met: |

Werkgevers

Informatie | Aanmelden | Registreren

Volg ons ook op:
| |