MY college 1062 vertoningen

MY college

MY college is een school voor mavo, vmbo-kader en vmbo-basis in Spijkenisse. Wij vinden het onze verantwoordelijkheid leerlingen een brede ontwikkeling te bieden en daarmee een fundament mee te geven voor het leven. Méér dan goed onderwijs alleen. Onze leerlingen hebben een grote culturele verscheidenheid, maar wat hen bindt, is dat zij allemaal op eigen wijze van hun leven een succes willen maken. Wij helpen, stimuleren en inspireren hen hierbij door ze te leren hun talenten te ontdekken. Wij staan voor kwalitatief, hoogwaardig en uitdagend onderwijs, met goede docenten en medewerkers. Bevlogen en vol passie. Bij ons draait alles om jou, onze leerling!
De leerling is het begin- en het eindpunt van ons denken en doenDe 10 beloftes die op onze homepage staan en de 4 pijlers (trots, structuur, persoonlijk en verbinden) die hieraan ten grondslag liggen, zijn uitgewerkt in een vernieuwend onderwijsconcept dat zich kenmerkt door:
Talentontwikkeling
Wij willen bij de leerling aanleg en passie bij elkaar brengen door te werken aan houding en het bieden van gelegenheid tot kennismaken en ontwikkelen. Dit geldt op het persoonlijk vlak zowel als op het vlak van het toekomstig werkzame (beroeps)leven.
Breed ontwikkelperspectief van onze leerlingen
Leerlingen moeten eerst hun referentiekaders verbreden, weten wat er te kiezen valt, om vervolgens door gedegen, begeleide reflectie tot betere keuzes te komen.
Samenwerking met andere externe partijen
Om een breed aanbod te kunnen aanbieden, vorm te geven en/of uit te voeren.
Eigentijds onderwijsaanbod
In nauwe samenhang met het mbo om de leerling voor te bereiden op een steeds veranderende maatschappij. Volgend schooljaar start de school met 1 bovenbouwprofiel: Dienstverlening en Producten. In de onderbouw hebben we het “vak” MY future , wordt gewerkt met iPads in alle klassen.
MY college is nu 3 jaar in ontwikkeling en de leerlingaantallen groeien ieder jaar flink.  

De school heeft ongeveer 360 leerlingen en circa 40 personeelsleden. Dat is groot genoeg voor een gevarieerd aanbod maar ook klein genoeg om een kleinschaligheid te kunnen waarborgen waar iedereen zich veilig en thuis voelt met “korte lijnen” en veel eigen verantwoordelijkheid.

Een passende opleiding en een zo persoonlijk mogelijke begeleiding van de leerling in dat leerproces, zijn op MY college onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit betekent dat de school een uitgebreide zorgstructuur heeft waarbij duidelijk is waar en bij wie verantwoordelijkheden liggen. Zeker voor een beginnend docent biedt deze “backup” houvast. De mentor die vaak meerdere vakken aan zijn/haar klas geeft, neemt een belangrijke plaats in bij de coaching van de klas.

De school kent een onderbouw (1e en 2e jaar) en bovenbouw (3e en 4e) die door een teamleider wordt aangestuurd.
Wij hebben structureel zgn. zorgvergaderingen waarbij het functioneren van individuele leerlingen en/of het functioneren van een klas, met het betrokken docententeam wordt besproken.

Kortom; hou jij van “korte lijnen”, ontwikkelkansen, veel eigen verantwoordelijkheid maar toch ook de zekerheid om terug te kunnen vallen op een duidelijke structuur? Je wilt deel uitmaken van een enthousiast team en met de mouwen opgestroopt invulling geven aan ons motto: Alles draait om jou! Solliciteer dan nu via MeesterBaan.
BijzonderhedenMY college maakt deel uit van onderwijsgroep Galilei, met scholen voor voortgezet openbaar voortgezet onderwijs op Voorne-Putten.
Website en Social media

Werkzoekenden

Vacatures onderwijs | Aanmelden | Registreren


* Contact | Helpdesk | Over ons

Veilig betalen met: |

Werkgevers

Informatie | Aanmelden | Registreren

Volg ons ook op:
| |