Docent AVO in Schiedam 1896 vertoningen

Het Ilex College biedt onderwijs aan ongeveer 120 leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar op niveau VMBO (BB-KB-TL). De leerlingen ondervinden onderwijsbelemmeringen ten gevolge van psychiatrische stoornissen, gedragsproblematiek of een combinatie van beide. Veel van onze leerlingen hebben problemen met het herkennen en benoemen van hun gevoelens. Omdat wij het belangrijk vinden dat de leerlingen op een goede manier met elkaar en met andere mensen omgaan, besteden we hier veel aandacht aan. Alle medewerkers helpen de leerlingen bij het herkennen en benoemen van gevoelens, het oplossen van problemen en het beheersen van impulsief gedrag.

Bij de groepskeuze van de leerling houden we rekening met leeftijd, niveau, sociaal-emotionele ontwikkeling en de aard van de stoornis. Hierdoor zijn de klassen anders samengesteld dan op scholen voor regulier onderwijs. Wij streven naar een uitstroom van leerlingen naar regulier voortgezet onderwijs, het MBO of een goede plek op de arbeidsmarkt.

Wij proberen elke dag met elkaar te werken aan verbetering van ons handelen. Via de invoering van het positive behavior support (PBS) werken we aan het ontwikkelen van een gezamenlijke houding in en aanpak van het pareren van gedrag wat de leerontwikkeling van onze leerlingen belemmerd. Het direct activerend instructiemodel (DAIM) helpt ons om in de lessituatie ‘koers te houden’. Via het functioneringsprofiel van Childpoint verkrijgen we op een meer methodische manier inzicht in het functioneren van onze leerling en deze geeft ons handvatten in de les- en begeleidingssituatie.

Met ingang van

per direct

Dienstverband

Vast

Plaatsingsdatum

4-10-2017

Niveau

Regulier

Opleiding

Wat zijn de kerntaken? Als docent geef je (uiteraard!) onderwijs aan je leerlingen (AVO vakken) en begeleid je hen in samenspraak met ouders en gedragswetenschappelijke staf. Je stelt individuele handelingsplannen op. Je creëert een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen. Je verzorgt het programma en de lessen Zorg en Welzijn, bereidt leerlingen voor op het examen en neemt dit samen met de collegae van de symbiose school af. Je werkt nauw samen met de symbioseschool, een regulier VO. Jij geeft verder vorm en inhoud aan de vernieuwing VMBO in samenspraak met de symbioseschool. Je levert een bijdrage aan de voorbereiding en ontwikkeling van het onderwijs en je bent verantwoordelijk voor professionalisering. Daarnaast neem je deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten. Een klas bestaat uit 12 leerlingen.

Functie-eisen

Waar zijn wij naar op zoek? Je beschikt over een afgeronde opleiding die een onderwijsbevoegdheid geeft bij voorkeur voor AVO. Docenten Nederlands, Aardrijkskunde, Biologie, Engels of docenten met een PABO opleiding worden uitgenodigd ook te solliciteren. Je bent goed in staat om te reflecteren op je eigen gedrag en handelen en weet met je collegae een productieve werkrelatie te ontwikkelen. Je schakelt gemakkelijk met leerlingen en snapt dat het ontwikkelproces van onze leerlingen meer is dan onderwijsinhoud. Bevoegde docenten met een aanvullende opleiding HBO pedagogiek of toegepaste Psychologie nodigen we nadrukkelijk uit om te solliciteren. 5. Een voortgezette opleiding speciaal onderwijs of Master SEN strekt tot aanbeveling

Salarisschaal

LB

Contactpersoon

Mevr. De Bruijn

Solliciteren

Deel deze vacature
Het Ilex College biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 12 tot 20 jaar die door psychiatrische problematiek behoefte hebben aan extra ondersteuning bij het leren. Het onderwijsaanbod is op het niveau van vmbo basis, kader en theoretische leerweg.
De leerlingen hebben een (T)IQ > 80 en ondervinden onderwijsbelemmeringen door psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblematiek. Hierbij kan gedacht worden aan (een combinatie van) de volgende diagnoses: ASS, ODD, AD(H)D, Gilles de la Tourette, dystyme stoornis, angststoornis of PTSS. De leerlingen zijn verdeeld over zeven klassen met gemiddeld twaalf leerlingen.
Leerlingen van het Ilex College stromen uit naar regulier vervolgonderwijs (MBO).
Website en Social media

Werkzoekenden

Vacatures onderwijs | Aanmelden | Registreren


* Contact | Helpdesk | Over ons

Veilig betalen met: |

Werkgevers

Informatie | Aanmelden | Registreren

Volg ons ook op:
| |